AmbuWeb image
Fr - Nl

AmbuWeb

AmbuReg

Ambureg is een project dat is opgezet door FOD VVVL. Het project behandelt de digitale registratie van dringende ziekenwagenritten in België. Door middel van de EMSR webservice zullen al deze ritgegevens worden verzameld op 1 centrale omgeving waardoor lokale opslag maar beperkt nodig is.

De FOD VVVL zal geanonimiseerde gegevens kunnen gebruiken voor rapportagedoeleinden alsook zal er beperkte toegang zijn voor de dienst DGH.

Vanaf september zal er kunnen worden gestart met de registratie van dergelijke ritten en vanaf 1 januari 2019 zal de registratie op deze manier worden verplicht.

AmbuWeb

AmbuWeb is het ideale antwoord op het Ambureg project. AmbuWeb is een product van de firma AbiWare dat reeds sinds juli 2015 In ontwikkeling en voldeed al in 2017 aan de vereisten die werden opgelegd door de FOD VVVL.

Verder heeft AbiWare al meer dan 25 jaar ervaring met het ontwikkelen van software voor hulpverleningsdiensten in België en is daarom een perfecte partner.

Binnen AmbuWeb onderscheiden we 2 verschillende interfaces:

tablet interface image

Tablet interface

Met behulp van een wizard zal u onsite uw verslagen kunnen ingeven. Door gebruik te maken van een wizard zal u steeds enkel relevante velden zien en dit rekening houdend met de toestand van de patiënt.

De wizard zal ook dynamisch mee aanpassen aan elk type rit:

 • Klassieke rit (koppeling tot 8 patiënten)
 • Ritten zonder patiënt
 • Interhospitaal transport
 • Interhospitaal met overdracht
 • Ritten met overdracht (niet interhospitaal)

Bij aankomst in het ziekenhuis kunnen de noodzakelijke patiëntgegevens worden aangeleverd voor verdere hulpverlening. Op dit moment zal ook een éérste verzending van de gegevens naar de EMSR webservice plaatsvinden (Y1).

Na deze fase houdt AmbuWeb rekening met de situaties die zich kunnen voordoen:

 1. U beschikt over alle gegevens en keert terug naar de standplaats en evalueert uw rit verder via de tablet interface. Na het evalueren en het voertuig terug inzetbaar maken vindt de tweede verzendfase plaats (Y2) en is uw verslag afgerond. Er rest u enkel nog de aanmaak van de factuur.
 2. U beschikt niet over alle en keert terug naar de standplaats. Ook hier zal de tweede verzendfase reeds plaatsvinden. Patiëntgegevens kunnen later nog worden gecorrigeerd via de computer interface en kan u deze opnieuw synchroniseren.
 3. U beschikt over alle gegevens maar wordt onmiddellijk ingezet voor een andere rit. U werkt het huidige verslag later verder af op een computer en concentreert u op uw nieuwe rit. Uitgesteld verzenden is dan van toepassing.

De tablet interface is steeds bruikbaar en dit ook bij een slechte internetverbinding en zelf bij een volledige internetuitval. Enkel voor het doorsturen van gegevens (Y1 en Y2) is een internetconnectie noodzakelijk. U zal met andere woorden dus nooit geblokkeerd worden!

computer interface image

Computer interface

De computer modus van AmbuWeb laat u toe uw verslagen verder af te werken indien dit niet binnen uw mogelijkheden zat tijdens uw rit.

Verdere functionaliteiten van de computer modus zijn:

 • Gebruikersbeheer
 • Uitgesteld verzenden (+ logging)
 • Rapportage en statistieken (rekening houdend met GDPR)
 • Opvragen ingestuurde verslagen (+ logging)
 • Exporteren van facturatie en prestatiegegevens

Automatisatie

Software is steeds afhankelijk van servers. Daar wij ons engageren AmbuWeb ten alle tijde beschikbaar te stellen, kunnen uitzonderingen steeds voorvallen en dit zowel aan onze zijde als aan de zijde van EMSR.

De offline-modus van AmbuWeb zal een connectieverlies steeds kunnen opvangen waardoor u dit amper zult merken. Gegevens zullen automatisch worden gesynchroniseerd bij een herstelde connectie.

Een eventuele uitval van de EMSR webservice zal ook door AmbuWeb worden opgevangen. Zo wordt er bij een mislukte verzending gedurende 30 dagen automatisch geprobeerd om de verzending alsnog te voltooien. Elke verzendpoging zal worden gelogd waardoor dit indien gewenst kan worden opgevolgd.

Totaaloplossing

Uw behoeften stoppen niet na het registreren van uw ritten. Wanneer u voor AmbuWeb kiest, kiest u tevens voor een totaaloplossing. Met het meegeleverde softwarepakket AmbIT zullen facturen met enkele muisklikken kunnen worden aangemaakt en afgedrukt. Ook hier is AmbuWeb in regel met de wetgeving rond de facturatie.

Werkt u liever met uw eigen facturatiepakket? Dan maakt u gebruik van de ingebouwde facturatielink welke het toelaat uw gegevens te exporteren in csv-formaat.

Piloot testen

AmbuWeb word al gedurende een jaar getest door verschillende ambulancediensten met de tablets die zullen worden verdeeld door DGH.

Op regelmatige basis worden verbeteringen aangebracht en wordt er gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie. Zo presenteren wij u een product dat is gekomen voor en door hulpverleners!